EXPERTISE • WETTELIJKE CONFORMITEIT

Wettelijke conformiteit

We beheersen elke regelgeving die betrekking heeft op de distributie van verzekeringsproducten (richtlijn betreffende verzekeringsdistributie, bestrijding van het witwassen van geld, …).

SPB onderscheidt zich door zijn expertise in en kennis van de uitgebreide regelgeving met betrekking tot de distributie van verzekeringen (FSMA, KBO, IDD, GDPR, …).

 
 
 

Advies en opleiding om verzekeringsproducten te verdelen

Distributie van verzekeringen is een sterk gereglementeerde activiteit. We begeleiden u bij het naleven van deze strikte conformiteitseisen. We adviseren u over het statuut dat uw onderneming moet aannemen voor de distributie van verzekeringsproducten en bieden u opleidingsmodules en -programma’s aan voor uw werknemers die een distributiefunctie uitoefenen.

 

We stellen de informatiedocumenten en algemene voorwaarden op voor de verzekeringsproducten. De gestandaardiseerde en verplichte precontractuele informatie op grond van de DDA moet klanten in staat stellen aanbiedingen te vergelijken en een weloverwogen keuze te maken. In dat kader bieden we gestandaardiseerde informatiedocumenten waarmee klanten in twee pagina’s de belangrijkste punten van het contract meekrijgen: wat verzekerd en uitgesloten is, de prijs, de garanties …

Conforme informatiedocumenten opstellen

 

Alle wettelijke vereisten integreren in uw klanttraject

Onze teams hebben de wettelijke kennis en technologische knowhow in huis om de wettelijke vereisten naadloos te integreren in uw klanttrajecten. We kunnen bijvoorbeeld de vereisten inzake de strijd tegen witwaspraktijken en terrorismefinanciering integreren in onze acceptatieprocessen, zowel tijdens de looptijd van het contract als in het schadeaangifteproces.