PRIVACYCHARTER

Dit Privacycharter is bedoeld om de Gebruiker te informeren over zijn rechten en verplichtingen, alsook over de maatregelen die SPB Benelux heeft genomen om ervoor te zorgen dat zijn persoonlijke gegevens worden nageleefd overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, bij het gebruik van de website spb.be, hierna de ‘Site’ genoemd.

BELEID VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

I) VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Dit beleid voor de verwerking van persoonsgegevens heeft betrekking op de gegevens die SPB Benelux verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke.

Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een kapitaal van 943.087,29 euro, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0871.620.818 en bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA – www.fsma.be) als verzekeringsmakelaar onder het nummer 102042A, met hoofdzetel op de Roderveldlaan 3 in 2600 BERCHEM.

II) INZAMELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens worden rechtstreeks bij de Gebruiker ingezameld, met zijn goedkeuring, en geregistreerd op de Site.

III) DOEL VAN DE GEGEVENSVERZAMELING

Indirecte nominatieve gegevens kunnen worden verzameld tijdens surfsessies van de Gebruiker. Meer info over de doeleinden en de rechten die ermee gepaard gaan vindt de Gebruiker in onderstaande rubriek ‘Cookiebeleid’.

IV) BEWAARTERMIJN

De verzamelde gegevens worden bewaard rekening houdend met de volgende termijnen:

 • Voor wettelijke verplichtingen geldt de wettelijke bewaartermijn
 • Voor de verwerking van andere gegevens geldt de verjaringstermijn naar gemeen recht
 • Statistische verwerking valt niet onder een beperkte bewaartermijn overeenkomstig de AVG

V) ONTVANGER VAN DE PERSOONLIJKE GEGEVENS

De verzamelde gegevens zijn uitsluitend bestemd voor SPB Benelux.

Behoudens ertoe gedwongen door een gerechtelijke autoriteit of door de wet, of ter bescherming van de rechten en belangen van SPB Benelux, worden gegevens niet meegedeeld, gedeeld, ter beschikking gesteld of verkocht aan derden zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de betrokken personen.

VI) Overdracht van gegevens buiten de Europese Unie

Als de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens buiten de Europese Unie zouden worden doorgegeven, worden garanties genomen om voor die overdracht een juridisch kader te scheppen en een goed niveau van bescherming te bieden voor de gegevens van de Gebruiker.

VII) Beveiligingsmaatregelen voor persoonsgegevens

SPB Benelux neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen en alle passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit van persoonsgegevens te garanderen, alsook de traceerbaarheid van de uitgevoerde handelingen.

A cet effet, SPB prend toutes les précautions nécessaires à la sécurité et à la confidentialité des données à caractère personnel afin qu’elles ne soient pas endommagées, effacées ou que des tiers non autorisés y aient accès.

VIII) Rechten van de Gebruikers

De Gebruiker heeft het recht op toegang, verzet om legitieme redenen, rectificatie en overdraagbaarheid zijn persoonsgegevens die verzameld en/of verwerkt worden door SPB Benelux. De Gebruiker heeft ook het recht om persoonlijke gegevens te verwijderen die onjuist, onvolledig, dubbelzinnig en verouderd zijn of waarvan het verzamelen, gebruiken, meedelen of bewaren verboden is. Deze rechten worden uitgeoefend volgens de modaliteiten die zijn bepaald door de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen voor de verwerking van persoonsgegevens, door contact op te nemen met SPB, op elke manier die hun identiteit bewijst, zoals een brief vergezeld van een gedateerd en gehandtekend identiteitsbewijs, op het volgende adres:

 • SPB Benelux – Functionaris voor gegevensbescherming – Roderveldlaan 3 – 2600 Berchem
 • dpo@spb.be

COOKIEBELEID

I) WAT IS EEN COOKIE?

Een cookie is een klein bestand dat op de terminal van een gebruiker wordt bewaard wanneer hij een webpagina bezoekt met de bedoeling zijn navigatiegegevens te analyseren en hem de inhoud te bieden die het best aangepast is aan wat hij zoekt. Een cookie kan ook dienen voor statistieken van websitebezoeken of voor reclamedoeleinden.

II) WAARVOOR DIENEN COOKIES EN WELKE COOKIES WORDEN OP DE SITE GEBRUIKT?

Bij een bezoek aan de Site slaat deze het IP-adres van de Gebruiker op en gebruikt hij cookies om hun bezoek aan de Site te vergemakkelijken, hun ervaring te verbeteren en statistieken bij te houden.

De op de Site gebruikte cookies zijn:

 • Strikt noodzakelijke cookies:

Deze cookies houden geen enkele informatie bij waarmee de Gebruiker kan geïdentificeerd worden. Ze zijn wel essentieel om de Site te kunnen bezoeken. Deze cookies worden over het algemeen enkel gebruikt na handelingen van de Gebruiker die neerkomen op een verzoek om een dienst, bijvoorbeeld het instellen van privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren.

Authenticatie- en beveiligingscookies worden bijvoorbeeld gebruikt om een geregistreerde Gebruiker te identificeren en te herkennen en hem toegang te geven tot de gevraagde inhoud of functionaliteiten.

De Gebruiker kan zijn browser configureren om deze cookies te blokkeren of hem te waarschuwen voor deze cookies, maar zonder de cookies kunnen de door de Gebruiker gevraagde diensten niet worden aangeboden.

 • Prestatiecookies:

Deze analyse- en researchcookies maken het mogelijk bezoekers te tellen en webverkeer in kaart te brengen met het oog op het meten en verbeteren van de Site. Deze analyse- en researchcookies maken het mogelijk bezoekers te tellen en webverkeer in kaart te brengen met het oog op het meten en verbeteren van de Site. Deze cookies helpen ook om te weten welke pagina’s het meest en minst populair zijn en om vast te stellen hoe bezoekers door de Site browsen, alsook om de manier waarop de Site werkt en de gebruikerservaring te verbeteren.

Al de door cookies verzamelde informatie wordt gebundeld en is dus anoniem.

De Gebruiker kan zijn browser configureren om deze cookies te blokkeren of hem te waarschuwen voor deze cookies, maar de blokkering heeft geen invloed op de geboden service.

De Gebruiker wordt geïnformeerd dat de Site de prestaties van de Site analyseert met behulp van Google Analytics.

De door de cookies gegenereerde gegevens voor het gebruik van de Site (inclusief het IP-adres van bezoekers) worden door Google doorgestuurd naar servers in de Verenigde Staten en daar bewaard. Google gebruikt deze informatie om de activiteit op de Site te beoordelen, om rapporten over de activiteit van de Site exclusief voor de exploitant van de Site op te stellen en om hem andere diensten te verlenen gekoppeld aan de activiteit van de Site en het internetgebruik. Google zal deze informatie niet delen met derden, tenzij dit wettelijk verplicht is of deze derden voor rekening van Google optreden en aan vertrouwelijkheid zijn gebonden. Google zal de IP-adressen van de bezoekers niet vergelijken met andere informatie waarover het beschikt.

III) LEVENSDUUR VAN EEN COOKIE

Cookies hebben een maximale levensduur van 13 maanden vanaf de dag dat de Gebruiker heeft ingestemd met het gebruik ervan. De Gebruiker kan ze op elk moment van zijn terminal verwijderen volgens de in artikel IV hieronder beschreven procedure.

IV) COOKIES INSTELLEN

De Gebruiker kan het gebruik van cookies op elk moment uitschakelen via zijn browser:

 • In de Internet Explorer: klik op ‘Instellingen’, ‘Internetopties’ en dan op de tab ‘Privacy’.
 • In Microsoft Edge: klik op ‘Menu’, ‘Instellingen’ en dan op de tab ‘Cookies en sitemachtigingen’ en open de optie ‘Cookies en sitegegevens beheren en verwijderen’.
 • In Firefox: klik op de tab ‘Instellingen’, selecteer het menu ‘Opties’, kies ‘Privacy’ en klik op ‘Cookies weergeven’.
 • In Google Chrome: klik op ‘Instellingen’, selecteer ‘Opties’ en klik dan op de tab ‘Geavanceerd’ en open de optie ‘Privacy’. Klik vervolgens op de knop ‘cookies weergeven’.
 • In Safari: ga naar het menu ‘Voorkeuren’, klik op ‘Privacy’ en dan op ‘cookies weergeven’.

V) MEER WETEN OVER COOKIES

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/cookie